Uvod u lingvistički studij - rezultati ispita

Uvod u lingvistički studij

Na dodatnu provjeru pozivaju se:

Andreas Kvesić, Jelena Mikulić, Monika Andrijević, Paul Marijanović, Natalija Tomas, Marta Zadro, Barbara Pervan, Svjetlana Torlo, Ljubica Ćeškić, Andrea Nikić, Viktorija Družijanić, Ivana Pažin, Ivona Pavković, Renata Krivak, Ivona Kukić, Ivan Brkić, Rudlof Šoše, Vinka Grbavac, Marijana Zeljko, Ana Bartulica, Petra Buhovac, Ivanela Garić, Nataša Škulj, Diana Ljubić, Pero Puljić, Andrea Ćubela, Ana Šapina, Tea Šesto, Valentina Pavlović, Bojana Krivošija, Monika Madunović.

Poslijeispitne konzultacije i dodatna provjera za studente predidplomskog studija u ponedjeljak,  28. 4. u 10:30.

Studijske grupe