Zoran Pervan - rezultati ispita

SEJ1

Pismeni ispit su položile: 

 

  1. Oroz Gabrijela
  2. Ivković Anđela – uvjetno

 

Usmeni ispit bit će u petak 14. srpnja u 9.30.

Svi studenti mogu pogledati svoje radove u vrijeme konzultacija.

 

 

SEJ2

  Pismeni ispit su položili: 

 

  1. Krišto Boris
  2. Ćavar Kristina
  3. Boras Gabrijela
  4. Mandurić Ana – uvjetno
  5. Krivak Maja – uvjetno
  6. Grubišić Vinko – uvjetno

 

Usmeni ispit bit će u petak 14. srpnja u 9.30.

Svi studenti mogu pogledati svoje radove u vrijeme konzultacija.

 

OTIPEJ

 

Pismeni ispit su položili: 

 

  1. Kartalić Barbara
  2. Primorac Rebecca

 

Ocjene se mogu provjeriti u ISS-u.

Svi studenti mogu pogledati svoje radove u vrijeme konzultacija.

Studijske grupe