Rezultati ispita

None of the students have passed their Introduction to Prose Text Analysis exam (8/9/ 2023).The following students have passed their Introduction to Poetry and Drama exam (8/9/2023):Vukosav, StelaBušić, Ivan -  conditional passThe following...
Rezultati ispita prvog jesenskog roka kod prof. dr. sc I. Dankić Sljedeći studenti su bili uspješni:UVOD U LINGVISTIČKI STUDIJ Luka Đurić, Marijan Vukojević, Na usmenu provjeru se pozivaju i sljedeći studenti (C) - Senjak, Jarak,...
A) Dana 8.9.2023. godine , pismeni ispit iz  Suvremenog engleskog jezika 3 položili su: Matea Nakić, Rebecca Primorac i Ana Mandurić.Studenti će naknadno biti obaviješteni o terminu održavanja usmenog ispita.B) Pismeni ispit iz Suvremenog...
Pismeni dio ispita iz kolegija Suvremeni engleski jezik V održanog 4. 9. 2023. položili su: Dedić, NikolaJuranić, AnaNosić, AnaStrinić, Rebeka Pismeni dio ispita iz kolegija Suvremeni engleski jezik VI održanog 4. 9. 2023. položila je...
Dana 4. 9. 2023. kod prof. dr. sc. Ivane Grbavac sljedeći studenti su položili :   Fonetiku i fonologiju: Gabrijela Boras, Maja Krivak, Laura Jasak, Jozo Naletilić.   Konceptualnu metaforu: Lucija Mandić, Josipa Vegar ...
Pismeni ispit iz predmeta Suvremeni engleski jezik 1 su položili: Darko Marković – uvjetnoIvan Bušić – uvjetnoUsmeni ispit će biti u četvrtak 7. rujna u 10h.  Pismeni ispit iz predmeta Suvremeni engleski jezik 2 je...

Stranice

Studijske grupe