Rezultati ispita

Ispit iz Američke kulture i civilizacije (21.6.2022.) položili su sljedeći studentI: Katarina Pezer, Davor Jerković, Morena Hrstić.Završne ocjene će biti unesene u ISS.___________________________________________Ispit iz Morfologije (21.6.2022.)...
Drugi kolokvij iz predmeta Uvod u pragmatiku položili su: Strinić RebekaLjubas IvanaAndrić DarioJuranić AnaBarišić AnaAnić Ana  Predrok je položila: Savinović Lora  Svi studenti mogu pogledati svoje radove u vrijeme...
Drugi kolokvij iz predmeta Odabrane teme iz povijesti engleskog jezika položili su: Dugandžić IvanPehar JelenaSokolović AndreaVučić ToniPrskalo IvanLepan Marta   Predrok su položili: Miloš MarijaMalekin AnaPejičić...
SEMANTIKADrugi kolokvij su položili: Andric, Ljubas, Tomic, Dzidic, Cuk, Lukes, Kordic, Kozina, Anic, Barisic, Vuksic KONCEPTUALNA METAFORAPredrok su položili: Prekpaljaj, Rupe, Dzidic,...
The following students have passed the preexamination term in Gothic Literature (14 / 6 / 2022): Vekić, StipeDragović, Dolores A.Raguž, PhD / M. Džaja, lector
The following students have passed their second test in the Introduction to Poetry and Drama course: Žigonjić, AnaŠkobić, AnaBoras, AnteNujić, IvanPavlović, InesČuljak, Ante A. Raguž, PhD / M. Džaja, lector

Stranice

Studijske grupe