Antička filozofija - rezultati kolokvija od 26.1.2015.

Studij filozofije I. god.

 

Kolokvij2 iz Antičke filozofije, od 26. I. 2015. položili su sljedeći:

1. BAŠIĆ, Kristina
2. DRMIĆ, Katarina
3. GRIZELJ, Marieta
4. KELAVA, Ivan
5. VOLAREVIĆ, Marija
_____________________________
Upis ocjena i usmeni ispit bit će održani 5. veljače 2015. s početkom u 13,00 sati u uredu br. 46.

____________________
doc. dr. sc. Mate Buntić

 

Studijske grupe