Etika I

Pismeni su ispit iz kolegija Etika I položili_e:

  1. MILOŠ, Jure
  2. ŠAGOLJ, Monika
  3. VLAŠIĆ, Ante
  4. VRDOLJAK, Vojko
  5. OSTOJIĆ, Nikolina
  6. BARBARIĆ, Anđela
  7. MIKULIĆ, Jelena
  8. PRIMORAC, Marijana

Usmeni će ispit biti održan 3. 3. 2015. u 11:15 h – ured 45

Uvid u test, isti dan u 10 h – ured 33

Studijske grupe