Filozofija novog vijeka I - rezultati ispita

Pismeni su ispit iz kolegija Filozofija novog vijeka I  položili:

BATINIĆ, Jelena
NOSIĆ, Ana
ROZIĆ, Janja

Uvid će u testove i upis ocjene biti održan 16. 4. 2014. u 11 h – ured 33

Studijske grupe