Filozofija novog vijeka I - rezultati ispita

Usmenom ispitu iz kolegija Filozofija novog vijeka I mogu pristupiti:

 

STOJIĆ, Josipa

KVESIĆ, Ivana

PERIĆ, Ana

ČOTA, Jelena

 

Usmeni će ispit biti održan 11. 9. 2014. u 14 h – ured 45

Studijske grupe