Filozofija novog vijeka I - rezultati ispita

Pismeni ispit iz kolegija Filozofija novog vijeka I (5. 9. 2017.) položili su:

1.     KRIŠTO, Matea

2.     TOLJ, Nikola

Usmeni dio ispita bit će održan 6. 9. 2017. u 9:45 h – ured 33

Studijske grupe