Filozofija novog vijeka I - rezultati ispita

Pismeni ispit iz kolegija Filozofija novog vijeka I (27. 9. 2017.) položili su:

1.     VLAŠIĆ, Ante

Usmeni dio ispita bit će održan 2. 10. 2017. u 10:00 h – ured 33

Studijske grupe