Filozofija novog vijeka II

9. rujan 2014.

Studenti koji mogu pristupiti usmenom dijelu ispita kod prof. dr. S. Juke su: (stari program): Veselka Luburić, Jelena Batinić, Marija Petrović, Anita Juričić, Ružica Perić, Janja Rozić i  Saša Todorović!

Novi program: Srečko Križan

Usmeni će se održati u dva (fiksna) termina: 11.9.2014 u 12h i u 23.9.2014. u 12h u uredu 45

Studenti mogu izabrati jedan od termina ili čak oba. Ostale (među)termine je potrebno dogovoriti s profesoricom.

Konzultacije na e-mail: toniherceg@gmail.com 

Studijske grupe