Filozofija novog vijeka II - 5. rujan

Pismeni ispit je položila studentica Ostojić Helena.

Usmeni ispit će se održati kod prof. dr. S. Juke dan poslije drugog ispitnog roka.

 

Studijske grupe