Filozofija znanosti - rezultati ispita održanog 7. 9. 2018.

Studenti koji su položili  pismeni dio ispita iz kolegija Filozofija znanosti, održanog

07. rujna 2018.

 

  1. Bošnjak, Vice     
  2. Čovčić, Mateo       

           

Usmeni dio ispita i upis ocjene održat će se 14.09.2018. (Petak)  u 10,30 sati, u kabinetu prof.dr.sc. Zorana Primorca na FPMOZ.

Studenti/ce koji nisu položili pismeni dio ispita mogu pogledati svoje radove isti dan

 

 

 

 

 

 

 

 

Studijske grupe