Logika 1 i 2 - rezultati ispita održanog 17. 9. 2019.

Pismeni ispit iz kolegija Logika 1 održan 17. 9. 2019. položili su:

Stipić, Ilija

Pismeni ispit iz kolegija Logika 2 održan 17. 9. 2019. nitko nije položio.

Svi studenti mogu vidjeti svoje radove u ponedjeljak, 23. 9. 2019. u 11:00h.

Termin usmenoga ispita bit će naknadno objavljen.

 

Studijske grupe