Logika 1 i 2 - rezultati pismenog ispita

Pismeni dio ispita iz kolegija Logika 1 održan 16. 9. 2014. nije položio nitko.

NIČE Nikolina

Pismeni dio ispita iz kolegija Logika 2 održan 16. 9. 2014. položile su sljedeće studentice:

BARIŠIĆ Ivan

Svi studenti mogu vidjeti svoje radove u utorak 23. 9. u 10:30h, ured 46.

Termin usmenog ispita biti će naknadno oglašen.

Studijske grupe