Logika 2 - rezultati pisanoga ispita održanog 26. 6. 2018.

Na usmeni ispit iz kolegija Logika 2 mogu izići sljedeći studenti

Sesar, Grgo

Usmeni ispit i uvid u radove održat će se u petak, 29. 6. 2018. s početkom u 10h

 

Studijske grupe