Logika 2 - rezultati pismenog ispita održanog 4. 9. 2018.

Na usmeni ispit iz kolegija Logika 2 mogu izići sljedeći studenti:

Skoko, Franjo

Uvid u radove održat će se u ponedjeljak, 10. 9. 2018. u 11h.

Termin usmenog ispita bit će naknadno oglašen.

 

Studijske grupe