METAFIZIKA II - rezultati kolokvij1 od 7.5.2018.

Rezultati kolokvija1 iz Metafizike II, od 7. 5. 2018.

 

  1. ADŽAIP, Anto                      2,5/7   
  2. BAŠIĆ, Kristina                    4,6/7    
  3. DRMIĆ, Katarina                  2,5/7    
  4. KELAVA, Ivan                     7/7       
  5. OSTOJIĆ, Helena                 4/7       

_____________________________________________

 

doc. dr. sc. Mate Buntić

 

Rezultati kolokvija1 iz Metafizike II, od 7. 5. 2018.

 

  1. ADŽAIP, Anto                       2,5/7    
  2. BAŠIĆ, Kristina                    4,6/7   
  3. DRMIĆ, Katarina                  2,5/7   
  4. KELAVA, Ivan                      7/7      
  5. OSTOJIĆ, Helena                  4/7      

_____________________________________________

 

doc. dr. sc. Mate Buntić

 

 

Studijske grupe