Platonova i Aristotelova politička misao - rezultati ispita

Pismeni ispit iz kolegija Platonova i Aristotelova politička misao (4. 7. 2017.) položila je:

1. OSTOJIĆ, Danijela

Uvid u testove – 5. 7. 2017. u 9:30 h – ured 33

Usmeni dio ispita bit će održan 5. 7. 2017. u 10:30 h – ured 45

Studijske grupe