Platonova i Aristotelova politička misao - rezultati ispita

Pismeni ispit iz kolegija Platonova i Aristotelova politička misao (5. 9. 2017.) položila je:

1.     BARBARIĆ, Anđela   

Usmeni dio ispita bit će održan 6. 9. 2017. u 11:00 h – ured 45

Studijske grupe