Znanstvena metodologija - rezultati pismenog ispita

Pismeni dio ispita iz kolegija Znanstvena metodologija održan 29. 9. 2014. položili su sljedeći studenti:

Alpeza Karla

Barbarić Anđela

Usmeni dio ispita održati će se u utorak 7. 10. u 12:30h

U tom vremenu svi studenti mogu vidjeti svoje radove.

Studijske grupe