Rezultati ispita

Milanović Marina Vuletić AnjaZovko Elena Soldo Ivana Brajković Renata Ljubić Romana Lukačević Dorotea Jozipović Ružica Topić Branimir Bošnjak V. Baban Nino Šutalo Goran Herceg Glorija Medić...
II.kolokvij su položili:Barešić Magdalena Rajić Ivana Merčep Nikolina Čaluga Marko Raič Matej Volić Ivan Belić Anđa Pervan Ana Marija Kvesić Mila Boehm RomanaKonzultacije: 26. siječanj, ured 33, u 8:45  
          Baban Nino ·         Barišić Magdalena ·         Belić Anđa ·      ...
Pismeni su ispit iz kolegija Etika II (27. 9. 2017.) položili_e:1.     ŠAKO, Antonija2.     ALPEZA, Karla3.     BEVANDA, MihaelaUsmeni dio ispita bit će održan 2. 10. 2017. u 10:30 h...
Pismeni ispit iz kolegija Filozofija novog vijeka I (27. 9. 2017.) položili su:1.     VLAŠIĆ, AnteUsmeni dio ispita bit će održan 2. 10. 2017. u 10:00 h – ured 33
Studenti koji su položili:1.      Tolj, Nikola    (Povijest-Filozofija)    (5711)   Upis ocjene naknadno će biti objavljen.

Stranice

Studijske grupe