Rezultati ispita

Ispit iz kolegija Znanstvena metodologija održan 18. 9. 2017. položili su: Krnčevič Karlo  Upis ocjena održat će se u srijedu 20. 9. 2017. u 10:30h.Svi studenti mogu vidjeti svoje radove u istom terminu
Pismeni su ispit iz kolegija Etika II (5. 9. 2017.) položili_e:1.     PRIMORAC, Marijana2.     ZOVKO, Monika3.     NIČE, Nikolina4.     OSTOJIĆ, NikolinaUsmeni dio...
Pismeni ispit iz kolegija Filozofija novog vijeka I (5. 9. 2017.) položili su:1.     KRIŠTO, Matea2.     TOLJ, NikolaUsmeni dio ispita bit će održan 6. 9. 2017. u 9:45 h – ured 33
Pismeni ispit iz kolegija Platonova i Aristotelova politička misao (5. 9. 2017.) položila je:1.     BARBARIĆ, Anđela   Usmeni dio ispita bit će održan 6. 9. 2017. u 11:00 h – ured 45
·         Grgić Ružica ·         Miloloža Ema ·         Bakalar Ilko ·  ...
Pismeni ispit je položila studentica Ostojić Helena.Usmeni ispit će se održati kod prof. dr. S. Juke dan poslije drugog ispitnog roka. 

Stranice

Studijske grupe