Rezultati ispita

Pismeni ispit iz kolegija Platonova i Aristotelova politička misao (26. 4. 2017.) položili su:1.     BOSNIĆ, Stela2.     SESAR, Grgo3.     KRNČEVIĆ, KarloUpis ocjene bit će održan 27. 4....
Usmenom ispitu iz kolegija Filozofija novog vijeka I (26. 4. 2017.) može pristupiti:1.     Penava, DrinaUsmeni će ispit biti održan 27. 4. 2017. u 10:30 h – ured 33
Individualne upute, izvjestaj i ocjenu o polaganom pismenom ispitu (FNV2, 25.travanj),svaki od studenata će dobiti na mail. 
          Bošnjak Marin ·         Đuka Nicole Marija ·         Ivanković Ana ·    ...
Usmenom ispitu iz kolegija Platonova i Aristotelova politička misao (21. 2. 2017.) mogu pristupiti:1.     KUTLEŠA, Ivan2.     MLIKOTIĆ, StipeUsmeni će ispit biti održan 22. 2. 2017. u 10:45 h – ured...
Usmenom ispitu iz kolegija Etika I (21. 2. 2017.) mogu pristupiti:1.     SOLDO, Josip2.     IVIŠIĆ, Nikola3.     MARKOVIĆ, IlijaUsmeni će ispit biti održan 22. 2. 2017. u 8:30 – ured...

Stranice

Studijske grupe