Dječja književnost i književnost za mladež - rezultati ispita

Pismeni dio ispita iz kolegija Dječja književnost i književnost za mladež položio je Mateo Raguž.

Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak, 24. lipnja 2021. u 9 sati.

Studijske grupe