Hrvatska književnost 20. st. - rezultati ispita na predroku

Pismeni dio ispita na predroku iz kolegija Hrvatska književnost 20. st. položile su: Ivana Rajič i Nives Kovačić.

Termin usmenog dijela ispita objavit će se naknadno.

Studijske grupe