Opća pedagogija- rezultati ispita

Ispit iz kolegija Opća pedagogija, održan 10.travnja, položili su:

Grubešić Marija – izvrstan (5)
Đolo Marija – dobar (3)
Marić Tina – dobar (3)
Musić Ivana - dobar (3)
Nižić Marjan- dobar (3)
Perić Andrea - dobar (3)
Petraš Marijana - dobar (3)
Šako Antonija - dobar (3)
Jurković Ivo – dovoljan (2)
Kožul Ana-Marija – dovoljan (2)
Pejčinović Mihaela – dovoljan (2)

Upis ocjena održati će se sutra, 15. travnja u 8h u uredu 44.

Studijske grupe