Opća pedagogija- rezultati ispita

Ispit iz kolegija Opća pedagogija, održan 1. rujna, položili su:

Šipić Tina – izvrstan (5)
Kobaš Manuela – vrlodobar (4)
Lučić Vlatka – vrlodobar (4)
Bilić Ivan – dobar (3)
Kovač Vesna – dobar (3)
Rončević Nikola – dobar (3)
Šegović Toni – dobar (3)
Soldo Nikola – dovoljan (2)

Studijske grupe