Rezultati ispita kod akad. Šimuna Muse (27. rujna)

Pismeni ispit kod akad. Šimuna Muse položili su sljedeći studenti:

- Hrvatska književnost 19. st.: Katarina Fiorović

- Hrvatska književnost druge moderne: Kristina Katić

Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak 30. rujna 2021. u 9 sati. 

Studijske grupe