Rezultati ispita kod akademika Šimuna Muse (4. veljače 2019.)

PIsmeni ispit kod akademika Š. Muse položili su sljedeći studenti:

Hrvatska književnost 19. st.

- Grgo Sesar

- Martina Đotlo

- Anita Ivanković

- Valerija Bago

- Iva Mazić

- Marijana Barbarić

Hrvatska književnost 20. st.

- Ivana Rajič

Hrvatska književnost druge moderne

- Slava Ramljak

- Tamara Ćubela

- Ivana Žepačkić

- Marin Bošnjak

- Lora Volarević

- Lucija Škurla

- Andrea Bago

Usmeni ispiti održat će se u četvrtak, 7. veljače 2019. u 9 sati. 

Studijske grupe