Rezultati ispita kod doc. dr. Marije Muse

Pismeni ispit iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 1 položile su Pamela Cvitanović i Petra Roško.

Pismeni ispit iz kolegija Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnog jezika nitko nije položio.

Usmeni ispit održat će se u petak, 16. veljače 2018. u 8.30.

 

Studijske grupe