Rezultati ispita kod prof. dr. Marije Muse

Pismeni ispit iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 1 nitko nije položio.

Pismeni ispit iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 položila je HANA ČIPČIĆ.

Pismeni ispit iz kolegija Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnog jezika položila je PETRA ROŠKO.

Usmeni ispit održat će se u četvrtak 19. rujna 2019. u 8.30.

Studijske grupe