Rezultati ispita kod prof. dr. sc. Šimuna Muse

REZULTATI ISPITA KOD PROF. DR. SC. ŠIMUNA MUSE

• Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost 19. st. položili:
- Mirjana Džalto  - Berislav Arapović
- Renata Vranjković  - Ivana Bušić
- Tea Drinovac

• Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost 20. st. položili su:
- Ivana Kovčo   - Josipa Penava
- Brigita Tadić   - Ana-Marija Jurišić
- Sandra Cvitković  - Josipa Kasalo
- Klara Dominiković  - Ana Lasić
- Josipa Ištuk   - Helena Dujmović

Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak, 4. rujna u 9. 30.

• Pismeni dio ispita iz kolegija Novija hrvatska književnost (stari program) položio je Josip Zelenika.

• Pismeni dio ispita iz kolegija Književnost hrvatske moderne položili su:
- Tomislava Andrić
- Danijela Škobić
- Ivan Šaravanja

• Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost druge moderne položili su:
      - Jelena Luburić  - Matea Erceg
     - Maja Bandov  - Milka Šušak

Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak, 4. rujna 2014. u 10 sati.
 

Studijske grupe