Rezultati ispita kod prof. dr. sc. Šimuna Muse

Rezultati ispita kod prof. dr. sc. Šimuna Muse

- Pismeni dio ispita iz kolegija Novija hrvatska književnost (stari program) položila je Marija Sesar.
- Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost 19. st. nije nitko položio.
- Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost 20. st. položili su sljedeći studenti:
Matea Eljuga
Slava Žužul
Katarina Prskalo
Ivana Soldo
Karolina Lozančić
Renata Vranjković

Usmeni ispiti održat će se u srijedu, 5. studenog 2014. godine u 10 sati.

Studijske grupe