Rezultati ispita kod prof. dr. sc. Šimuna Muse

Rezultati ispita kod prof. dr. sc. Šimuna Muse

 

 Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost 19. st. položili su:

-        Klementina Katavić                          - Sanja Grizelj

-        Marijana Rimac                                - Mirna Rašić

-        Marija Brnić                                      - Ana Drmać

-        Tea Rajić                                           - Katarina Klara Zovak

-        Viktorija Solin                                  - Andrija Šego

-        Viktorija Kolak

Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost 20. st. položila je Mirjana Džalto.

Usmeni ispiti održat će se u srijedu, 4. veljače 2015. godine u 9 sati.

 

Pismeni dio ispita iz kolegija Novija hrvatska nkjiževnost (stari program) nije nitko položio.

Pismeni dio ispita iz kolegija Književnost hrvatske moderne položila je Martina Halilović.

Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost druge moderne položili su:

-        Natalija Čović

-        Šima Majić

-        Tina Šipić

-        Ivana Stipić

-        Slađana Miličević

-        Danijela Škobić

Usmeni ispiti održat će se u srijedu, 4. veljače 2015. godine u 9.30.

Studijske grupe