Rezultati ispita kod prof. dr. sc. Šmuna Muse

REZULTATI ISPITA KOD PROF. DR. SC. ŠIMUNA MUSE

•  Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost 19. st. položili su:
- Mirjana Kraljević   - Sanja Zeljko
- Matea Ramljak   - Katarina Prskalo
- Patricia Rašica   - Slava Žužul
- Karolina Lozančić

• Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost 20. st. položili su:
- Tea Drinovac    - Marija Čizmić
- Ivana Bušić    - Ivona Raguž

Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak, 18. rujna 2014. godine u 9 sati.

• Pismeni dio ispita iz kolegija Književnost hrvatske moderne položili su:
- Andrea Perić    - Natalija Čović
- Vesna Kovač    - Marija Đolo
- Anđela Čolak    - Ana Čalaga
- Nikola Soldo    - Marija Vukoja
- Mara Sliško

• Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost druge moderne položili su:
      - Matea Brešić    - Ana Jurkić-Raič
       - Zorica Pušelja    - Marijana Tomašević

Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak, 18. rujna 2014. godine u 9. 30.

• Pismeni dio ispita iz kolegija Novija hrvatska književnost (stari program) nije nitko položio.

 

Studijske grupe