Rezultati kolokvija iz kolegija Hrvatski jezik – jezične vježbe

Hrvatski jezik i književnost

Prvi kolokvij iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 1 položili su:

1.       MONIKA ŠKOBIĆ

2.       LUCIJA PAVKOVIĆ

3.       MATEA JURČEVIĆ

4.       LOLITA PENAVA

5.       TAMARA  ?

6.       JELENA KIKAŠ

7.       LUCIJA ŠKULA

8.       LUKA PEJIĆ

9.       IVAN KOLAK

10.   MARIN BOŠNJAK

11.   MATEA ČOVIĆ

12.   IVANA DUVNJAK

13.   IVAN KELAVA

14.   MIHAELA REBIĆ

15.   ANA BAGARIĆ

16.   RUŽICA GRGIĆ

 

Studijske grupe