Rezultati prvog kolokvija iz Sintakse hrvatskoga jezika

Prvi kolokvij iz Sintakse hrvatskoga jezika od 12. siječnja 2015. godine položili su sljedeći studenti:

Ana Drmić, Antonia Gašpar, Boris Šimić, Denis Mahmutović, Mirela Rašić, Slava Galić, Viktorija Kolak

Uvid u testove održat će se 13. siječnja 2015. u 16.15. u sobi 47.  

Studijske grupe