Rezultati prvog kolokvija kod doc. dr. Marije Musa

Hrvatski jezik i književnost
Prvi kolokvij iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 položili su:
1. ZRINKA HELENA RAKIĆ
2. ANĐELA ĆOSIĆ
3. MATEA KEVO
4. MATEA LUKIĆ
5. ANA JURICA
6. RUŽICA JURČEVIĆ
7. NIKOLINA VUJNOVIĆ
8. NATALIJA TOMAS
9. BERNARDA IVIČEVIĆ
10. JELENA SKOKO
11. ANA MARIĆ
12. IVA PAVIĆ
13. MAGDALENA MARINČIĆ
14. KARLA VAVRA
15. IVANA JURIŠIĆ
16. IVA CRNOGORAC
dr. sc. Marija Musa, doc.

Studijske grupe