Digitalna obrada teksta i slike - rezultati ispita

Rezultati ispita iz kolegija Digitalna obrada teksta i slike, održanog 11.02.2015.godine.

Sljedeći studenti su zadovoljili (obavezno pročitati napomenu):

R.br.

Student

Broj bodova

1

Lucija Mandić

80

2

Anica Baković

63

*Napomena: Potrebno dostaviti vježbu

3

Mirna Nikolić

63

4

Tomislav Papac

60

5

Katarina Popović

58

6

Ivona Lukić

55

7

Irena Perić

55

*Napomena: Potrebno dostaviti vježbu

8

Tomislav Jurilj

54

9

Tihomir Miljoža

53

*Napomena: Potrebno dostaviti vježbu

10

Anamarija Didak

52

11

Marijana Hrkać

50

*Napomena: Studenti koji nisu dostavili potrebnu vježbu, dužni su istu dostaviti do petka, 20.02.2015.godine. U suprotnom poništava se ocjena sa prvog ispitnog roka.

Studijske grupe