Digitalna obrada teksta i slike - rezultati ispita

Sljedeći studenti su položili:

1. Zvonimir Limov

2. Ivona Lukić

3. Nikola Granić

4. Mirko Musa

5. Matea Crnjac

6. Dragica Mišić

7. Irena Perić

8.Lucijana Petrina

9. Marinko Malić

10. Irena Šimica Kvesić

11. Marijana Zeljko

Studijske grupe