Rezultati ispita iz kolegija Algoritmi i strukture podataka (11.4.2014.)

Rezultati ispita iz kolegija Algoritmi i strukture podataka (11.4.2014.)
Ispit su položili sljedeći studenti:
Čuljak, Ivan  dovoljan (2)
Jurilj, Tomislav  vrlo dobar (4)
Perić, Matea dobar (3)
Petrina, Lucijana  dovoljan (2)
Ostali studenti nisu imali dovoljan broj bodova.
Upis ocjena bit će održan naknadno.

Studijske grupe