Rezultati ispita iz kolegija Društveni mediji (19.9.2014.)

Rezultati ispita iz kolegija Društveni mediji (19.9.2014.)
Ispit su položili sljedeći studenti:
Ćorluka, Ana dovoljan (2)
Galić, Tanja dovoljan (2)
Kajić, Antonije dobar (3)
Petrine, Lucijana dobar (3)

Studijske grupe