Rezultati ispita iz kolegija Načela i postupci pretraživanja (26.4.)

Proljetni ispitni rok su položili sljedeći studenti:

Vučak

Bošnjak

 

Ocjene će biti upisane u ISS.

Studijske grupe