Rezultati ispita iz kolegija Teorija informacija i komunikacija (23.6.)

Prvi ljetni ispitni rok iz kolegija Teorija informacija i komunikacija položili su:

Miletić

Mandić

Babić 

Iviš

 

Uvid u radove održat će se u petak, 7.7. u 10:30 u uredu 62.

Studijske grupe