Rezultati ispita iz kolegija Teorija informacijske znanosti

Teorija informacijske znanosti
Ispit održan 8.travnja 2014. godine

1. Petar Barać - dovoljan (2)
2. Danko Budimir - dobar (3)
3. Niđara Dizdar - odličan (5)
4. Ruža Mamić - dobar (3)
5. Kim Pehar - dobar (3)
6. Matea Perić - dobar (3)
7. Stipe Planinić - dovoljan (2)
8. Ante Tadić - dobar (3)
Radovi se mogu pogledati ponedjeljkom od 10 do 12 sati.
 

Studijske grupe