Rezultati ispita iz kolegija Upravljanje projektima

 

Rezultati pismenog ispita održanog 09.04.2014. god

 

R.br.

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj bodova

Teorija

(max. 30)

Zadaci

(max. 50)

UKUPNO

(max. 80)

1.      

Kolobarić Ivana

4598

30

15

45

2.      

Merdžan Anja

4644

30

12

42

3.      

Arapović Robert

4725

30

10

40

4.      

Doko Vladimir

4643

30

10

40

5.      

Granić Nikola

4732

30

10

40

6.      

Šakota Ivan

4507

30

10

40

7.      

Zeko Katarina

4724

30

10

40

Pismeni ispit su uspješno položili studenti koji su ostvarili 50% (40 bodova) na ispitu.

 

 

Rezultati ponovljenog drugog kolokvija održanog 09.04.2014. god.

 

R.br.

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj bodova

Teorija

(max. 15)

Zadaci

(max. 25)

UKUPNO

(max. 40)

1.      

Limov Zvonimir

4722

8

18

26

Drugi kolokvij su uspješno položili studenti koji su ostvarili 50% (20 bodova) na kolokviju.

 

Završni ispit kod prof.dr.sc. Vlade Majstorovića će se održati naknadno.

Studijske grupe