Rezultati ispita iz kolegija Uvod u informacijske znanosti, (11.02.)

Pismeni ispit iz kolegija Uvod u informacijske znanosti položili su sljedeći studenti:

Kristian

Malić

Ana

Ćutuk

Andrea

Sokolović

Anđela

Vrebac

Anđela

Šimić

Antonija

Ivančić

Barbara

Čelar

Diano

Sudar

Dominik

Rotim

Draga

Nikolić

Dragica

Tolj

Drago

Sivrić

Gabrijela

Misir

Ilija

Kafadar

Iva

Nikolić

Ivan

Kujundžija

Jelena

Ivančić

Josip

Pennava

Josip

Ivanković

Josip

Krajinović

Josip

Pavlinović

Karlo

Bašić

Kristina

Perić

Marija

Kapulica

Marin

Ljubos

Mateo

Marinović

Nikolina

Brkić

 

Studijske grupe