Rezultati ispita kod prof. Marije Muse

Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatski jezik - jezične vježbe nije nitko položio.

Pismeni dio ispita iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika položili su:

1. Anđela Vrebac

2. Drago Sivrić

Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak 23. rujna 2021. u 9 sati u uredu 1-3.

 

Studijske grupe