Rezultati ispita održanog 30. rujna 2014. kod doc. dr. Marije Musa

Pismeni ispit iz kolegija Hrvatski jezik – jezične vježbe  nitko nije položio.
Pismeni ispit iz kolegija Osnove kulture izražavanja  hrvatskoga jezika položili su:
1. LUCIJANA PETRINA
2. ANA ĆORLUKA
3. DARIO ZUBAC
4. ANDREA JAKIŠA
Usmeni ispit održat će se u petak, 3. listopada 2014., u 9 sati.

Studijske grupe