Rezultati iz kolegija Obrada teksta i jezika (25.4.)

Studenti koji su položili ispit iz kolegija Obrada teksta i jezika ocjena je upisana u ISS.

Studijske grupe